מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

סקופ SCOP.TA

תיאור החברה

עוסקת במסחר של מוצרים מפלדה ומתכות אחרות.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1-Q320212020201920182017
מכירות
1,278
1,365
1,103
1,144
1178
1201
רווח נקי
177
184
64
79
101
84
רווח למניה
15
16
5.9
7.3
9.3
8.6
מכפיל (P/E)ץ¹
12-14
הון למאזן ב%
35%
28
24
28
31
תשואת דיוידנד ב%
0
13-15
7-8
7-8
הון עצמי
2,119
סה"כ נכסים
746
473
388
417
467
מניות אוצרגרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מ-Q2:

ההכנסות הסתכמו ב-446 מיליון ש”ח, הרווח ב-68 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-5.8 ש״ח. דהיינו גידול של 25% במכירות, גידול של 36% ברווח וגידול של 32% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4