חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

סקופ SCOP.TA

לוגו סקופ

תיאור החברה

עוסקת במסחר של מוצרים מפלדה ומתכות אחרות.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

Q1 2020 2019 2018 2017
מכירות 290 1144 1178 1201
רווח נקי 15.8 79 101 84
רווח למניה 1.45 7.3 9.3 8.6
מכפיל (P/E)ץ¹ 8-9
הון למאזן ב% 26 28 31
תשואת דיוידנד ב% 0 9-10 7-8 7-8
הון עצמי 434 417 467
שווי שוק (05/20) 644
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים

SCOP.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

ההכנסות הסתכמו ב-290 מיליון ש”ח, הרווח ב-15.8 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-1.45. דהיינו קיטון של 5% במכירות, קיטון של 29% ברווח וקיטון של 28% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4