מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

עלבד ALBA.TA

תיאור החברה

יצרנית של בד לא אריג ומוצריו (בעיקר מטליות לחות).

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1-Q320212020201920182017
מכירות
1,089
1,486
1,579
1,415
1,505
1,455
רווח נקי
-85
-21
102
3
18
34
רווח למניה
-8.4
-2
9.6
0.3
1.6
3.2
מכפיל (P/E)ץ¹
8-10
הון למאזן ב%
22%
28
34
32
36
תשואת דיוידנד ב%
0
0
0
הון עצמי
344
437
486
405
487
סה”כ נכסים
1,575
שווי שוק (09/20)
780.0
מניות אוצר* נתון מתוקן

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין על בד

נתונים מ-Q2:

ההכנסות הסתכמו ב-392 מיליון ש”ח, הרווח ב-(14) מיליון ש”ח והרווח למניה ב-(1.4) דהיינו גידול של 3% במכירות,מעבר מהפסד לרווח ברווח הנקי ועבר מהפסד לרווח ברווח למניה, לעמות התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4