חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

עלבד ALBA.TA

לוגו עלבד

תיאור החברה

יצרנית של בד לא אריג ומוצריו (בעיקר מטליות לחות).

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

 Q1  2020 2019 2018 2017
מכירות  (מתוקן) 429 1,415 1,505 1,455
רווח נקי  (מתוקן) 22 3 18 34
רווח למניה  (מתוקן) 2.1 0.3 1.6 3.2
מכפיל (P/E)ץ¹ 6-7
הון למאזן ב% 32 32 36
תשואת דיוידנד ב%
הון עצמי 430 405 487
שווי שוק (06/20) 484
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים

ALBA.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין על בד

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

ההכנסות הסתכמו ב-429 מיליון ש”ח, הרווח ב-22 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-2.1. דהיינו גידול של 18% במכירות, הרווח והרווח למניה היו שליליים, בתקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_יתר-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4