חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

עלבד ALBA.TA

לוגו עלבד

תיאור החברה

יצרנית של בד לא אריג ומוצריו (בעיקר מטליות לחות).

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

 H1  2020 2019 2018 2017
מכירות  (מתוקן) *783 1,415 1,505 1,455
רווח נקי  (מתוקן) *47 3 18 34
רווח למניה  (מתוקן) *4.4 0.3 1.6 3.2
מכפיל (P/E)ץ¹ 8-10
הון למאזן ב% 34 32 36
תשואת דיוידנד ב% 0 0 0
הון עצמי 455 405 487
שווי שוק (09/20) 780
מניות אוצר

* נתון מתוקן

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין על בד

נתונים מ-Q2:

ההכנסות הסתכמו ב-379 מיליון ש”ח, הרווח ב-25 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-2.4. דהיינו גידול של 13% במכירות, גידול של פי 4 ברווח וגידול של פי 4 ברווח למניה, בתקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4