מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

עשות – אשקלון תעשיות ASHO.TA

תיאור החברה

יצרנית של מוצרי מתכת הכוללים: חלקים תעופתיים, מערכות לרכב משוריין ועוד

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

תשואת דיוידנד ב%2022 H120212020201920182017
מכירות
242
342
307
297
344
357
רווח נקי
11
16
2.6
14
-11
2
רווח למניה
0.3
0
0.03
0.4
-0.7
-0.05
מכפיל (P/E)ץ¹
30-34
הון למאזן ב%
61%
50
42
50
41
תשואת דיוידנד ב%
0
0
סה”כ נכסים
500
הון עצמי
303
268
244
280
253
שווי שוק (06/20)
260.0
מניות אוצרגרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מ-Q2:

המכירות הסתכמו ב-90 מיליוני ש”ח, הרווח ב-(3.4) מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב-0 ש”ח. דהיינו גידול של 20% במכירות, מעבר מרווח להפסד ברווח וברווח למניה לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4