חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

פוליגון POLY.TA

לוגו פוליגון

תיאור החברה

בבעלותה נדלן מניב למסחר ותעשייה.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

2019 2018 2017 2016
מכירות 19 19 20
רווח נקי 8 (0.2) 8
רווח למניה 1.5 1.5
מכפיל (P/E)ץ¹ 15-16
הון למאזן ב% 85 84
תשואת דיוידנד ב% 0 0 0 0
הון עצמי 105 97
שווי שוק (05/20) 122
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים

חסר

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

 

המלצת העורך: 

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4