מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

פז נפט PZOL.TA

תיאור החברה

החברה מספקת מוצרי נפט ודלק, מפעילה בתי זיקוק באשדוד, ושולטת ב”פזגז”.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1-Q320212020201920182017
מכירות
14,913
11,546
7,939
12,696
14,119
11,268
רווח נקי (מתוקן)
148
223
-366
190
404
575
רווח למניה (מתוקן)
13.4
23
-36
19
39
56
מכפיל (P/E)ץ¹
הפסד
הון למאזן ב%
25%
26
29
32
30
תשואת דיוידנד ב%
2
5-10
הון עצמי
3,894
3,306
3,070
3,573
4,137
סה"כ נכסים
15,890
מניות אוצרגרף מניה 5 שנים


 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין פז נפט

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-06/20: 

ההכנסות הסתכמו ב-1,361 מיליון ש”ח, הרווח ב-(4)  והרווח למניה (0.4). דהיינו קיטון של 61% במכירות והפסד בשורת הרווח והרווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

הדוחות של הרבעון השני של השנה צפוי להיות גרוע יותר מהרבעון הראשון של השנה בעקבות ההשפעות של וירוס הקורונה אשר גורם לירידה בביקוש לנפט.

תשואת_חסר-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4