מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

פז נפט PZOL.TA

תיאור החברה

החברה מספקת מוצרי נפט ודלק, מפעילה בתי זיקוק באשדוד, ושולטת ב”פזגז”.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

2020 2019 2018 2017
מכירות 7,939 12,696 14,119 11,268
רווח נקי  (מתוקן) (366) 190 404 575
רווח למניה (מתוקן) (36) 19 39 56
מכפיל (P/E)ץ¹ הפסד
הון למאזן ב% 29 32 30
תשואת דיוידנד ב% 2 5-10
הון עצמי 3,070 3,573 4,137
שווי שוק (05/20) 2,963
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין פז נפט

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-06/20: 

ההכנסות הסתכמו ב-1,361 מיליון ש”ח, הרווח ב-(4)  והרווח למניה (0.4). דהיינו קיטון של 61% במכירות והפסד בשורת הרווח והרווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

הדוחות של הרבעון השני של השנה צפוי להיות גרוע יותר מהרבעון הראשון של השנה בעקבות ההשפעות של וירוס הקורונה אשר גורם לירידה בביקוש לנפט.

תשואת_חסר-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4