חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

פז נפט PZOL.TA

לוגו פז

תיאור החברה

החברה מספקת מוצרי נפט ודלק, מפעילה בתי זיקוק באשדוד, ושולטת ב”פזגז”.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

 Q1  2020 2019 2018 2017
מכירות 2,827 12,696 14,119 11,268
רווח נקי  (מתוקן) (97) 190 404 575
רווח למניה (מתוקן) (9.5) 19 39 56
מכפיל (P/E)ץ¹ הפסד
הון למאזן ב% 30 32 30
תשואת דיוידנד ב%
הון עצמי 3,484 3,573 4,137
שווי שוק (05/20) 2,963
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים

PZOL.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין פז נפט

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

ההכנסות הסתכמו ב-2,827 מיליון ש”ח, הרווח  והרווח למניה שליליים. דהיינו קיטו של 9.6% במכירות. לעומת התקופה המקבילה אשתקד.עיקר הקיטון בהכנסות והרווח נובע מהירידה במחיר של חביות הנפט, בעקבות ההשפעות של וירוס הקורונה.

המלצת העורך: 

הדוחות של הרבעון השני של השנה צפוי להיות גרוע יותר מהרבעון הראשון של השנה בעקבות ההשפעות של וירוס הקורונה אשר גורם לירידה בביקוש לנפט.

תשואת_חסר-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4