חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

פייטון PAYT.TA

לוגו פייטון

תיאור החברה

יצרנית של שנאים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני שקלים (מעוגל). רווח למניה בשקלים ( על פי שער הדולר לתאריך ה31.12 של אותה שנה)

(ג”ש) Q1 2020 2019 2018 2017
מכירות 131 172 147
רווח נקי 30 42 24
רווח למניה 2.8 4.1 2.2
מכפיל (P/E)ץ¹ 15-16
הון למאזן ב% 88 87
תשואת דיוידנד ב%
הון עצמי 180 180
שווי שוק (05/20) 300
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים

PAYT.TA (2)

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין פייטון

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

 

המלצת העורך: 

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4