תיאור החברה

יצרנית של מעגלים מודפסים ורכיבים אלקטרוניים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.
[gswpts_table id=101]

גרף מניה 5 שנים

PCBT.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-09/20: 

המכירות הסתכמו ב-99 מיליוני ש”ח, הרווח ב-3.1 מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב-0.03 ש”ח. דהיינו גידול של 3% במכירות, גידול של 67% ברווח וללא שינוי ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.