מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

פי.סי.בי. טכנולוגיות PCBT.TA

תיאור החברה

יצרנית של מעגלים מודפסים ורכיבים אלקטרוניים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1-Q32020201920182017
מכירות
324
378
108
99
91
רווח נקי
3.5
10.6
1.6
4.3
-1.5
רווח למניה
0.08
0.16
0
0.08
-0.05
מכפיל (P/E)ץ¹
73-74
הון למאזן ב%
63%
65
68
77
תשואת דיוידנד ב%
2
2-3
הון עצמי
297
272
320
סה"כ נכסים
469
מניות אוצרגרף מניה 5 שנים

PCBT.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-09/20: 

המכירות הסתכמו ב-99 מיליוני ש”ח, הרווח ב-3.1 מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב-0.03 ש”ח. דהיינו גידול של 3% במכירות, גידול של 67% ברווח וללא שינוי ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4