מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

פלסאון PLSN.TA

תיאור החברה

יצרנית של צנרת ומוצרים סניטריים מפלסטיק.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

2020 2019 2018 2017 2016
מכירות 1,288 1,256 1,224 1,176 1,038
רווח נקי 104 116 88 80 72
רווח למניה 10 12 9 8 7
מכפיל (P/E)ץ¹ 14-16
הון למאזן ב% 47 46 49 51 52
תשואת דיוידנד ב% 0 12-14 3-4 3-4 3-4
הון עצמי 889 898 861 827 815
שווי שוק 1,251
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מ-Q3:

המכירות הסתכמו ב-333 מיליון ש”ח, הרווח ב-31 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-3 ש”ח. דהיינו גידול של 6% במכירות, גידול של 33% ברווח וגידול של 33% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4