מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

פלסאון PLSN.TA

תיאור החברה

יצרנית של צנרת ומוצרים סניטריים מפלסטיק.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1-Q3202120202019201820172016
מכירות
1,211
1,550
1,288
1,256
1,224
1,176
1,038
רווח נקי
76
115
104
116
88
80
72
רווח למניה
7.3
11
10
12
9
8
7
מכפיל (P/E)ץ¹
14-16
הון למאזן ב%
49%
46
47
46
49
51
52
תשואת דיוידנד ב%
0
12-14
3-4
3-4
3-4
הון עצמי
1,013
922
889
898
861
827
815
סה”כ נכסים
2,067
שווי שוק
1251.0
מניות אוצרגרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מ-Q2:

המכירות הסתכמו ב-423 מיליון ש”ח, הרווח ב-22 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-2.2 ש”ח. דהיינו גידול של 2% במכירות, קיטון של 58% ברווח וקיטון של 60% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4