מניה על הכוונת מניות ישראליות

פרשמרקט FRSM.TA

תיאור החברה

רשת מרכולים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

2020 2019 2018 2017
מכירות 1,610 1,164 1,019 869
רווח נקי 116 58 55 49
רווח למניה 0.76 0.4 0.5 0.4
מכפיל (P/E)ץ¹ 18-20
הון למאזן ב% 30 27 55
תשואת דיוידנד ב% 1.4 15-17
הון עצמי 352 295 246
שווי שוק (05/20) 1,725
מניות אוצר 1.8

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין פרשמרקט

נתונים מ-Q3:

ההכנסות הסתכמו ב-409 מיליון ש”ח, הרווח ב-29 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.2. דהיינו גידול של 37% במכירות, גידול של 98% ברווח וגידול של 90% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4
X