חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

פרשמרקט FRSM.TA

לוגו פרשמרקט

תיאור החברה

רשת מרכולים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

 Q1  2020 2019 2018 2017
מכירות 412 1,164 1,019 869
רווח נקי 30 58 55 49
רווח למניה 0.2 0.4 0.5 0.4
מכפיל (P/E)ץ¹ 23-24
הון למאזן ב% 26 27 55
תשואת דיוידנד ב%
הון עצמי 296 295 246
שווי שוק (05/20) 1,725
מניות אוצר 1.8

גרף מניה 5 שנים

FRSM.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין פרשמרקט

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

ההכנסות הסתכמו ב-412 מיליון ש”ח, הרווח ב-30 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.1. דהיינו גידול של 60% במכירות, גידול של 129% ברווח וגידול של 82% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.עיקר הגידול בהכנסות והרווח נובע מהגידול בביקוש בעקבות ההשפעות של וירוס הקורונה.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4