מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

פתאל FTAL.TA

תיאור החברה

רשת בתי מלון בארץ ובחו”ל.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1-Q3H1 2020201920182017
מכירות
3,954
962
5,342
3,766
2,586
רווח נקי
-68
-667
41
242
197
רווח למניה
-4.4
-45
3
16.8
15.1
מכפיל (P/E)ץ¹
67-68
הון למאזן ב%
11%
11
14
36
תשואת דיוידנד ב%
0
1-2
הון עצמי
2,311
2,402
3,118
3,220
סה"כ נכסים
21,948
מניות אוצרגרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין פתאל

נתונים מ-Q2:

המכירות הסתכמו ב-123 מיליון ש”ח, הרווח ב-(359) מיליון ש”ח והרווח למניה ב-(24) ש”ח. דהיינו קיטון של 92% במכירות, ומעבר להפסד, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_חסר-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4