מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

פתאל FTAL.TA

תיאור החברה

רשת בתי מלון בארץ ובחו”ל.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

H1 2020 2019 2018 2017
מכירות 962 5,342 3,766 2,586
רווח נקי (667) 41 242 197
רווח למניה (45) 2.6 16.8 15.1
מכפיל (P/E)ץ¹ 67-68
הון למאזן ב% 11 14 36
תשואת דיוידנד ב% 0 1-2
הון עצמי 2,402 3,118 3220
שווי שוק (05/20) 2,771
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין פתאל

נתונים מ-Q2:

המכירות הסתכמו ב-123 מיליון ש”ח, הרווח ב-(359) מיליון ש”ח והרווח למניה ב-(24) ש”ח. דהיינו קיטון של 92% במכירות, ומעבר להפסד, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_חסר-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4