חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

פתאל FTAL.TA

לוגו פתאל

תיאור החברה

רשת בתי מלון בארץ ובחו”ל.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

(ג”ש) Q1 2020 2019 2018 2017
מכירות 5,342 3,766 2,586
רווח נקי 41 242 197
רווח למניה 2.6 16.8 15.1
מכפיל (P/E)ץ¹ 67-68
הון למאזן ב% 14 36
תשואת דיוידנד ב%
הון עצמי 3,118 3220
שווי שוק (05/20) 2,771
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים

FTAL.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין פתאל

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

 

המלצת העורך: 

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4