מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

קליל KLIL.TA

קליל לוגו

תיאור החברה

יצרנית של פרופילים ומוצרי אלומיניום למבנים (חלונות משקופים וכד').

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

2020 2019 2018 2017 2016
מכירות 363 377 402 389 380
רווח נקי 49 53 51 59 61
רווח למניה 21 22 21 24 25
מכפיל (P/E)ץ¹ 12-14
הון למאזן ב% 77 79 77 77 75
תשואת דיוידנד ב% 0 0 8-9 1-2 5-6
הון עצמי 330 309 268 282 253
שווי שוק  (06/20) 565
מניות אוצר 100 —- 89 74 59

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מ-Q3:

המכירות הסתכמו ב-94 מיליון ש”ח, הרווח ב-16 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-7 ש”ח. דהיינו יציבות במכירות, גידול של 13% ברווח וגידול של 16% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4