מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

קליל KLIL.TA

קליל לוגו

תיאור החברה

יצרנית של פרופילים ומוצרי אלומיניום למבנים (חלונות משקופים וכד').

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1-Q3202120202019201820172016
מכירות
357
414
363
377
402
389
380
רווח נקי
29
51
49
53
51
59
61
רווח למניה
12.8
22
21
22
21
24
25
מכפיל (P/E)ץ¹
12-14
הון למאזן ב%
75%
72
77
79
77
77
75
תשואת דיוידנד ב%
0
0
8-9
1-2
5-6
הון עצמי
360
342
330
309
268
282
253
סה”כ נכסים
477
שווי שוק (06/20)
565.0
מניות אוצר
100
—-
89
74
59גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מ-Q2:

המכירות הסתכמו ב-120 מיליון ש”ח, הרווח ב-9 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-4 ש”ח. דהיינו גידול של 19% במכירות, קיטון של 26% ברווח וקיטון של 26% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4