חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

קליל KLIL.TA

קליל לוגו

תיאור החברה

יצרנית של פרופילים ומוצרי אלומיניום למבנים (חלונות משקופים וכד').

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

Q1  2020 2019 2018 2017 2016
מכירות 86 377 402 389 380
רווח נקי 11.5* 53 51 59 61
רווח למניה 4.8* 22 21 24 25
מכפיל (P/E)ץ¹ 12-14
הון למאזן ב% 77 79 77 77 75
תשואת דיוידנד ב% 0 0 8-9 1-2 5-6
הון עצמי 317 309 268 282 253
שווי שוק  (06/20) 565
מניות אוצר 100 —- 89 74 59

* נתון מתוקן

גרף מניה 5 שנים

KLIL.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

המכירות הסתכמו ב-86 מיליון ש”ח, הרווח ב-8.1 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-3.4 ש”ח. דהיינו קיטון של 17% במכירות, קיטון של 50% ברווח וקיטון של 50% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4