מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

קרור KRUR.TA

תיאור החברה

יצרנית של משקאות קלים וצ׳יפס באמצעות חברות יפאורה ותפוגן.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

2021 H1 2020 2019 2018 2017
מכירות 469 905 922 960 950
רווח נקי 57 115 118 105 129
רווח למניה 3 6.3 6.7 5.8 7.2
מכפיל (P/E)ץ¹ 22-23
הון למאזן ב% 72 65 80 80
תשואת דיוידנד ב% 3.2 3-4 5-6
הון עצמי 848 790 878 809
שווי שוק (06/20) 1,185
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין קרור

נתונים מ-Q2: 

ההכנסות הסתכמו ב-262 מיליון ש”ח, הרווח ב-34 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-2 ש”ח. דהיינו גידול של 20% במכירות, גידול של 39% ברווח וגידול של 45% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4