מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

רבל RVL.TA

רבל לוגו

תיאור החברה

יצרנית של מערכות איוורור מפלסטיק לרכבים

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני שקלים (מעוגל). רווח למניה בשקלים ( על פי שער היורו לתאריך ה31.12 של אותה שנה)

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1-Q320202019201820172016
מכירות
637
936
1,040
909
800
722
רווח נקי
-7
66.3
71
5
1
33
רווח למניה
-0.1
1
0.8
0.1
0
0.4
מכפיל (P/E)ץ¹
22-26
הון למאזן ב%
38%
39
36
32
35
40
תשואת דיוידנד ב%
0
0
0
1-2
4-5
הון עצמי
350
421
361
280
266
273
שווי שוק (09/20)
924
מניות אוצרגרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מ-Q3:

המכירות הסתכמו ב-178 מיליוני ש”ח, הרווח ב-1.8 מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב-0.0 ש”ח. דהיינו קיטון של 19% במכירות, קיטון של 90% ברווח וקיטון של פי 90% ברווח למניה לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4