מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

רבל RVL.TA

רבל לוגו

תיאור החברה

יצרנית של מערכות איוורור מפלסטיק לרכבים

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני שקלים (מעוגל). רווח למניה בשקלים ( על פי שער היורו לתאריך ה31.12 של אותה שנה)

2020 2019 2018 2017 2016
מכירות 936 1,040 909 800 722
רווח נקי 66.3 71 5 1 33
רווח למניה 0.78 0.8 0.1 0.0 0.4
מכפיל (P/E)ץ¹ 22-26
הון למאזן ב% 39 36 32 35 40
תשואת דיוידנד ב% 0 0 0 1-2 4-5
הון עצמי 421 361 280 266 273
שווי שוק (09/20) 560
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-09/20: 

המכירות הסתכמו ב-248 מיליוני ש”ח, הרווח ב-18.4 מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב-0.2 ש”ח. דהיינו קיטון של 13% במכירות, קיטון של 39% ברווח וקיטון של 39% ברווח למניה לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4