מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

רימוני תעשיות RIMO.TA

תיאור החברה

יצרנית של תבניות להזרקת פלסטיק וכן מוצרים מפלסטיק.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

2021 2020 2019 2018 2017
מכירות 206 173
רווח נקי 47 41
רווח למניה 5.6 5
מכפיל (P/E)ץ¹ 12
הון למאזן ב% 59 68 96 96
תשואת דיוידנד ב% 4-5 4-8
הון עצמי 143 152 164 156
שווי שוק (09/20) 460
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

נתונים מ-Q2:

המכירות הסתכמו ב-52 מיליון ש”ח, הרווח ב-12 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-1.5 ש”ח. דהיינו גידול של 28% במכירות, גידול של 1% ברווח וגידול של 2% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4