fbpx
מניה על הכוונת מניות ישראליות

רימוני תעשיות RIMO.TA

תיאור החברה

יצרנית של תבניות להזרקת פלסטיק וכן מוצרים מפלסטיק.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

 H1 2020 2019 2018 2017
מכירות 83
רווח נקי 2.3
רווח למניה 2.8
מכפיל (P/E)ץ¹ 11-14
הון למאזן ב% 75 96 96
תשואת דיוידנד ב% 4-5 4-8
הון עצמי 162 164 156
שווי שוק (09/20) 460
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין רימוני

נתונים מ-Q2:

המכירות הסתכמו ב-41 מיליון ש”ח, הרווח ב-12 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-1.4 ש”ח. דהיינו קיטון של 10% במכירות, גידול של 27% ברווח וקיטון של 27% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

עד כמה מאמר זה היה שימושי?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

error_message4