חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

רימוני תעשיות RIMO.TA

לוגו רימוני

תיאור החברה

יצרנית של תבניות להזרקת פלסטיק וכן מוצרים מפלסטיק.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

(ג”ש) Q1 2020 2019 2018 2017
מכירות
רווח נקי
רווח למניה
מכפיל (P/E)ץ¹
הון למאזן ב% 96 96
תשואת דיוידנד ב%
הון עצמי 164 156
שווי שוק (05/20)
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים

RIMO.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין רימוני

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

 

המלצת העורך: 

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4