מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

רפק RPAC.TA

תיאור החברה

עוסקת במגוון תחומים: תחנות כוח, סחר ופרוייקטים בתחום החשמל.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1-Q32019201820172017
מכירות
1142
683
651
422
161
רווח נקי
136
20
(1) 5
7
51
רווח למניה
3.3
1
(1) 0.6
0.1
3.6
מכפיל (P/E)ץ¹
15-16
הון למאזן ב%
19%
17
25
22
תשואת דיוידנד ב%
0
1.5-3
הון עצמי
588
367
340
342
סה"כ נכסים
3092
מניות אוצר
7
7
7
7(1) בנטרול סעיפים חד פעמיים

גרף מניה 5 שנים


 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-09/20: 

המכירות הסתכמו ב-51 מיליוני ש”ח, הרווח ב-17 מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב-0.6 ש”ח. דהיינו גידול של 51% במכירות ומעבר לרווח, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4