מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

רפק RPAC.TA

תיאור החברה

עוסקת במגוון תחומים: תחנות כוח, סחר ופרוייקטים בתחום החשמל.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

1-9/20 2019 2018 2017
מכירות 683 651 422 161
רווח נקי 20 (1)   5 7 51
רווח למניה 1.0
(1)   0.6 0.1 3.6
מכפיל (P/E)ץ¹ 15-16
הון למאזן ב% 17 25 22
תשואת דיוידנד ב% 0 1.5-3
הון עצמי 367 340 342
שווי שוק (06/20) 286
מניות אוצר 7 7 7 7

(1) בנטרול סעיפים חד פעמיים

גרף מניה 5 שנים


 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-09/20: 

המכירות הסתכמו ב-51 מיליוני ש”ח, הרווח ב-17 מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב-0.6 ש”ח. דהיינו גידול של 51% במכירות ומעבר לרווח, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4