חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

רפק RPAC.TA

לוגו רפק

תיאור החברה

עוסקת במגוון תחומים: תחנות כוח, סחר ופרוייקטים בתחום החשמל.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

Q1  2020 2019 2018 2017
מכירות 232 651 422 161
רווח נקי 14 (1)   5 7 51
רווח למניה 0.6
(1)   0.6 0.1 3.6
מכפיל (P/E)ץ¹ 15-16
הון למאזן ב% 13 25 22
תשואת דיוידנד ב% 3-4
הון עצמי 365 340 342
שווי שוק (06/20) 286
מניות אוצר 7 7 7 7

(1) בנטרול סעיפים חד פעמיים

גרף מניה 5 שנים

RPAC.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

המכירות הסתכמו ב-232 מיליוני ש”ח, הרווח ב-14.2 מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב-0.63 ש”ח. דהיינו גידול של 70% במכירות, גידול של 576% ברווח וגידול של 525% ברווח למניה לעומת התקופה המקבילה אשתקד. החברה רכשה מקבוצת דלק את תחנות הכוח בשורק ובאשקלון בתמורה של 367.5 מיליון ש”ח.

המלצת העורך: 

קניה_המלצה

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4