מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

רקח REKA.TA

תיאור החברה

החברה עוסקת בייצור ושיווק תרופות,מוצרי קוסמטיקה ותוספי מזון, וכן בעלת זכיון להפצת מוצרי מפעל הפיס.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

2020 2019 2018 2017
מכירות 265 196 199 201
רווח נקי 11 4 7 (25)
רווח למניה 1.0 0.2 0.8 (2.0)
מכפיל (P/E)ץ¹ 22-23
הון למאזן ב% 40 42 50
תשואת דיוידנד ב%
הון עצמי 166 155 151
שווי שוק (06/20) 239
מניות אוצר 0.5 0.5 0.5 0.5

גרף מניה 5 שנים


 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין רקח

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

ההכנסות הסתכמו ב-67 מיליון ש”ח, הרווח ב-2.6 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.2 ש”ח. דהיינו גידול של 33% במכירות, גידול של 134% ברווח וגידול של 130% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4