מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

רקח REKA.TA

תיאור החברה

החברה עוסקת בייצור ושיווק תרופות,מוצרי קוסמטיקה ותוספי מזון, וכן בעלת זכיון להפצת מוצרי מפעל הפיס.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1-Q320212020201920182017
מכירות
213
264
265
196
199
201
רווח נקי
0.3
6.6
11
4
7
-25
רווח למניה
0.03
0.6
1
0.2
0.8
-2
מכפיל (P/E)ץ¹
22-23
הון למאזן ב%
37%
40
40
42
50
תשואת דיוידנד ב%
הון עצמי
164
173
166
155
151
סה”כ נכסים
443
שווי שוק (06/20)
239
מניות אוצר
0.5
0.5
0.5
0.5גרף מניה 5 שנים


 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין רקח

נתונים מ-Q2: 

ההכנסות הסתכמו ב-67 מיליון ש”ח, הרווח ב-(0.5) מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0 ש”ח. דהיינו גידול של 5% במכירות, מעבר מרווח להפסד ברווח ומעבר מרווח להפסד ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4