חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

שוהם ביזנס SHOM.TA

לוגו שוהם

תיאור החברה

עוסקת במתן הלוואות וניכיון צ’קים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

 Q1 2020 2019 2018 2017
מכירות 13.5 52 33 19
רווח נקי 4.9 18 11 5
רווח למניה 0.15 0.6 0.4 0.2
מכפיל (P/E)ץ¹ 13-14
הון למאזן ב% 21 19 19
תשואת דיוידנד ב% 0 1-2 1-2 0
הון עצמי 75 68 41
שווי שוק (05/20) 251
מניות אוצר 0.13 0.13

גרף מניה 5 שנים

SHOM.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

ההכנסות הסתכמו ב-13.5 מיליון ש”ח, הרווח ב-4.9 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.15. דהיינו גידול של 25% במכירות, גידול של 32% ברווח וגידול של 25% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

החברה ממשיכה את הגידול העקבי בהכנסות וברווחים תוך ניהול סיכונים חכם.

קניה_המלצה

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4