מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

שנפ SHNP.TA

תיאור החברה

יצרנית ויבואנית של מצברים לרכב, לצד שותפות בחברה ליבוא צמיגים ואביזרי רכב.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

(ג”ש) Q1 2020 2019 2018 2017
מכירות 452 564 582
רווח נקי (16) 20 35
רווח למניה (1.4) 0.5 1.6
מכפיל (P/E)ץ¹ הפסד
הון למאזן ב% 54 48
תשואת דיוידנד ב% 0 0
הון עצמי 295 323
שווי שוק (05/20) 115
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין שנפ

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

 

המלצת העורך: 

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4