מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

שנפ SHNP.TA

תיאור החברה

יצרנית ויבואנית של מצברים לרכב, לצד שותפות בחברה ליבוא צמיגים ואביזרי רכב.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1-Q3(ג”ש) Q1 20202019201820172018
מכירות
337
452
564
582
11,852
רווח נקי
26
-16
20
35
275
רווח למניה
1.5
-1.4
0.5
1.6
1.2
מכפיל (P/E)ץ¹
הפסד
הון למאזן ב%
60%
54
48
25
תשואת דיוידנד ב%
0
0
4-5
הון עצמי
329
295
323
1,808
סה"כ נכים
552
מניות אוצר
85גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין שנפ

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

 

המלצת העורך: 

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4