מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

שפיר הנדסה SPEN.TA

תיאור החברה

עוסקת במגוון תחומים: ייצור חומרי גלם לענף הבניה, ביצוע עבודות תשתית בהיקפים גדולים ובניה למגורים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

2020 2019 2018 2017
מכירות 3,482 2,923 3,086 3,564
רווח נקי 328 231 287 274
רווח למניה 0.9 0.8 0.8 0.8
מכפיל (P/E)ץ¹ 30-32
הון למאזן ב% 27 26 23
תשואת דיוידנד ב% 0 0.5-1 1-2 4-5
הון עצמי 2,075 1,839 1,592
שווי שוק (09/20) 8,300
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-09/20: 

המכירות הסתכמו ב-990 מיליוני ש”ח, הרווח ב-116 מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב-0.3 ש”ח. דהיינו גידול של 46% במכירות, קיטון של 90% ברווח וקיטון של 88% ברווח למניה לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_חסר-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4