מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

שפיר הנדסה SPEN.TA

תיאור החברה

עוסקת במגוון תחומים: ייצור חומרי גלם לענף הבניה, ביצוע עבודות תשתית בהיקפים גדולים ובניה למגורים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1-Q32021 H12020201920182017
מכירות
3,052
1,822
3,482
2,923
3,086
3,564
רווח נקי
274
176
328
231
287
274
רווח למניה
0.7
0.5
0.9
0.8
0.8
0.8
מכפיל (P/E)ץ¹
30-32
הון למאזן ב%
25%
29
27
26
23
תשואת דיוידנד ב%
0
0.5-1
1-2
4-5
הון עצמי
3,377
2,239
2,075
1,839
1,592
סה"כ נכסים
13456
מניות אוצרגרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מ-Q2:

המכירות הסתכמו ב-967 מיליוני ש”ח, הרווח ב-99 מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב-0.3 ש”ח. דהיינו גידול של 25% במכירות, גידול של 66% ברווח וגידול של 75% ברווח למניה לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4