BuyBitcoinFiveMinute
money_quiz_overlay

חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

תדיראן הולדינגס TDRN.TA

תיאור החברה

יצרנית ויבואנית של מערכות מיזוג אויר.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

1-9/20 2019 2018 2017 2016
מכירות 790 854 792 812 789
רווח נקי 84 71 60 73 70
רווח למניה 10 8.3 7.1 8.5 8.3
מכפיל (P/E)ץ¹ 18-19
הון למאזן ב% 45 55 54 50 46
תשואת דיוידנד ב% 1.2 2-3
הון עצמי 383 342 304 276 240
שווי שוק  (09/20) 1,750
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מ-Q3:

המכירות הסתכמו ב-323 מיליון ש”ח, הרווח ב-37 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-4.4 ש”ח. דהיינו גידול של 19% במכירות, גידול של 66% ברווח וגידול של 66% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_יתר-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4