חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

תדיראן הולדינגס TDRN.TA

לוגו תדיראן

תיאור החברה

יצרנית ויבואנית של מערכות מיזוג אויר.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

Q1 2020 2019 2018 2017 2016
מכירות 184 854 792 812 789
רווח נקי 17 71 60 73 70
רווח למניה 2.0 8.3 7.1 8.5 8.3
מכפיל (P/E)ץ¹ 18-19
הון למאזן ב% 50 55 54 50 46
תשואת דיוידנד ב% 3-4
הון עצמי 338 342 304 276 240
שווי שוק  (06/20) 1,483
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים

TDRN.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

המכירות הסתכמו ב-184 מיליון ש"ח, הרווח ב-17 מיליון ש"ח והרווח למניה ב-2 ש"ח. דהיינו גידול של 6.4% במכירות, גידול של 125.6% ברווח וגידול של 125.6% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

החברה ממשיכה לצמוח ומצליחה להגדיל את ההכנסות ולהקטין את ההוצאות.

תשואת_יתר-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4