מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

תיגבור TIGBUR.TA

תיאור החברה

מעניקה שירותי כוח אדם בעיקר לענפי הסיעוד, השמירה והאבטחה.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1-Q320212020201920182017
מכירות
823
1,022
881
805
732
690
רווח נקי
17
24
10
10
9
10
רווח למניה
1.8
2.6
1
1
0.9
1
מכפיל (P/E)ץ¹
14-16
הון למאזן ב%
33%
32
31
29
30
תשואת דיוידנד ב%
1
4.6
הון עצמי
132
125
100
93
87
סה”כ נכסים
403
שווי שוק (06/20)
99
מניות אוצרגרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין תיגבור

נתונים מ-Q2:

ההכנסות הסתכמו ב-285 מיליון ש”ח, הרווח ב-6 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.6 ש”ח. דהיינו גידול של 11% במכירות, קיטון של 12% ברווח וקיטון של 11% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4