מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

תיגבור TIGBUR.TA

תיאור החברה

מעניקה שירותי כוח אדם בעיקר לענפי הסיעוד, השמירה והאבטחה.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

2020 2019 2018 2017
מכירות 881 805 732 690
רווח נקי 10 10 9 10
רווח למניה 1.0 1.0 0.9 1.0
מכפיל (P/E)ץ¹ 14-16
הון למאזן ב% 31 29 30
תשואת דיוידנד ב% 1 4.6
הון עצמי 100 93 87
שווי שוק (06/20) 99
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין תיגבור

נתונים מ-Q3:

ההכנסות הסתכמו ב-230 מיליון ש”ח, הרווח ב-6 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.6 ש”ח. דהיינו גידול של 16% במכירות, גידול של פי 4.5 ברווח וגידול של פי 4.5 ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4