חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

תיגבור TIGBUR.TA

לוגו תיגבור

תיאור החברה

מעניקה שירותי כוח אדם בעיקר לענפי הסיעוד, השמירה והאבטחה.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

H1  2020 2019 2018 2017
מכירות 409 805 732 690
רווח נקי 0 10 9 10
רווח למניה 0.0 1.0 0.9 1.0
מכפיל (P/E)ץ¹ 14-16
הון למאזן ב% 29 29 30
תשואת דיוידנד ב% 1 4.6
הון עצמי 92 93 87
שווי שוק (06/20) 99
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין תיגבור

נתונים מ-Q2:

ההכנסות הסתכמו ב-199 מיליון ש”ח, הרווח ב-3.7 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.4 ש”ח. דהיינו קיטון של 6% במכירות, גידול של פי 2 ברווח וגידול של פי 2 ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4