חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

תיגבור TIGBUR.TA

לוגו תיגבור

תיאור החברה

מעניקה שירותי כוח אדם בעיקר לענפי הסיעוד, השמירה והאבטחה.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

Q1  2020 2019 2018 2017
מכירות 209 805 732 690
רווח נקי 2.1 10 9 10
רווח למניה 0.2 1.0 0.9 1.0
מכפיל (P/E)ץ¹ 14-16
הון למאזן ב% 30 29 30
תשואת דיוידנד ב% 1
הון עצמי 89 93 87
שווי שוק (06/20) 99
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים

חסר

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין תיגבור

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

ההכנסות הסתכמו ב-209 מיליון ש”ח, הרווח ב-(3) מיליון ש”ח והרווח למניה ב-(0.4) ש”ח. דהיינו גידול של 3% במכירות, הרווח והרווח למניה שליליים, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_חסר-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4