מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

רבד בע״מ RAVD.TA

תיאור החברה

בעלת נדל”ן מניב בישראל ובאירופה, וכן בתי אבות באנגליה.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1-Q3202120202019201820172016
מכירות
8
14
22
23
24
37
25
רווח נקי
4
11
-10
12
23
13
24
רווח למניה
0.4
0
-0.3
0.4
0.9
0.5
0.9
מכפיל (P/E)ץ¹
15
12-14
הון למאזן ב%
50%
47
43
44
43
39
33
תשואת דיוידנד ב%
0
5-8
5-6
6-7
הון עצמי
226
290
277
296
308
274
266
סה”כ נכסים
452
שווי שוק (09/20)
130.0
176
מניות אוצרגרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-08/22: 

המכירות הסתכמו ב-2 מיליוני ש”ח, הרווח ב-5 מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב- 0.1 ש”ח. דהיינו קיטון של 7% במכירות, קיטון של 75% ברווח וקיטון של 62% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4