חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

רבד בע״מ RAVD.TA

ravad_logo

תיאור החברה

בעלת נדל"ן מניב בישראל ובאירופה, וכן בתי אבות באנגליה.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

2019 2018 2017 2016
מכירות 23 24 37 25
רווח נקי 12 23 13 24
רווח למניה 0.4 0.9 0.5 0.9
מכפיל (P/E)ץ¹ 12-14
הון למאזן ב% 44 43 39 33
תשואת דיוידנד ב% 6-8 5-6 6-7
הון עצמי 296 308 274 266
שווי שוק 176
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים

RAVD.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-03/20: 

בקרוב

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4