ריטים

PLD – Prologis

תיאור החברה

החברה מתמחה בבניית נדל”ן לוגיסטי כגון : מחסנים גדולים , מפעלים ועוד..

ארה”ב , אירופה , אסיה ודרום/מרכז אמריקה.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במילארדי $ (מעוגל). רווח למניה ב-$.

2022 H1
מכירות 2
רווח נקי 2
רווח למניה 2.3
מכפיל (P/E)ץ¹ 20 -23
הון למאזן ב% 55
תשואת דיוידנד ב% 3.5 – 3
הון עצמי 39
שווי שוק 92
סה״כ נכסים 59
מניות אוצר

 

גרף מניה 5 שנים:


 גרף המניה    ממוצע 200 ימים     ממוצע 30 ימים

בעלי עניין:

 

יו”ר ומנכ”ל: חמיד מוגדם (Hamid Moghadam)

נתונים מ- Q2: 

המכירות הסתכמו ב-1 מיליארדי $, הרווח ב-0.5מיליארדי $ והרווח למניה ב-0.8 $. דהיינו גידול של 9% במכירות, קיטון של 0.5% ברווח הנקי וגידול של 1% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4