fbpx

מודעה פלוס 500

מניה על הכוונת מניות אמריקאיות

ALL -The Allstate Corporation

logo_stocks-allstate

תיאור החברה

נוסדה ב-1931. חברת ביטוח מהגדולות בארצות הברית.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במילארדי $ (מעוגל). רווח למניה ב-$.

(ג”ש)  Q1-Q3
2019
201820172016
הכנסות44403937
רווח נקי4.02.23.21.9
רווח למניה11.86.08.54.7
מכפיל (P/E)ץ¹14-15
הון למאזן ב%21192019
תשואת דיוידנד ב%21.81.61.9
הון עצמי26212220
שווי שוק34283727
מניות אוצר2928

מכפיל (P/E)ץ¹ עתידי : 11-12

גרף מניה 5 שנים

ALL (2)

 גרף המניה    ממוצע 200 ימים     ממוצע 30 ימים

בעלי עניין

Slide1

המחזיקים העיקריים הם: ונגארד, בלאקרוק וסטייט סטריט קורפ.

יו”ר ומנכ”ל: טום ווילסון (TOM WILSON)

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-9/19: 

ההכנסות הסתכמו ב-11.1 מיליארדי $, הרווח ב-0.9 מיליארדי $ והרווח למניה ב-2.7 $. דהיינו קיטון של 6% במכירות, קיטון של 5% ברווח ואין שינוי ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. החברה לא מציגה נתונים לגבי הרווח והמכירות לשנה כולה.

המלצות אנליסטים:

מחיר יעד (ממוצע) $122

המלצת העורך :

תשואת_יתר-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4