חברות

מודעה פלוס 500

מניה על הכוונת מניות אמריקאיות

ALL -The Allstate Corporation

logo_stocks-allstate

תיאור החברה

נוסדה ב-1931. חברת ביטוח מהגדולות בארצות הברית.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במילארדי $ (מעוגל). רווח למניה ב-$.

2020 Q1 2019 2018 2017 2016
הכנסות 211 858 40 39 37
רווח נקי (28) 26 2.2 3.2 1.9
רווח למניה (0.23) 0.2 6.0 8.5 4.7
מכפיל (P/E)ץ¹ 14-15
הון למאזן ב% 20 22 19 20 19
תשואת דיוידנד ב% 2 1.8 1.6 1.9
הון עצמי 24 26 21 22 20
שווי שוק 34 28 37 27
מניות אוצר 29 28

מכפיל (P/E)ץ¹ עתידי : 11-12

גרף מניה 5 שנים

ALL (2)

 גרף המניה    ממוצע 200 ימים     ממוצע 30 ימים

בעלי עניין

Slide1

המחזיקים העיקריים הם: ונגארד, בלאקרוק וסטייט סטריט קורפ.

יו”ר ומנכ”ל: טום ווילסון (TOM WILSON)

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-3/20: 

ההכנסות הסתכמו ב-211 מיליוני $, הרווח ב- (28) מיליוני $ והרווח למניה ב- (0.23) $. דהיינו גידול של 8% במכירות, והכפלת ההפסדים לעומת התקופה המקבילה אשתקד. החברה לא מציגה נתונים לגבי הרווח והמכירות לשנה כולה.

המלצות אנליסטים:

מחיר יעד (ממוצע) $122

המלצת העורך :

תשואת_יתר-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4