מניה על הכוונת מניות אמריקאיות

BAC – Bank Of America Corp

תיאור החברה

אחד הבנקים הגדולים ביותר באמריקה ובעולם

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במילארדי $ (מעוגל). רווח למניה ב-$. שנת המאזן מתחילה ביוני.

גרף מניה 5 שנים

BAC
2022 H1202120202019201820172016
הכנסות
24
50
45
45
40
39
37
רווח נקי
-0.5
5.6*
5.5
4.7
2
3
2
רווח למניה
-1.5
17*
17.5
14
6
8
5
מכפיל (P/E)¹
הפסד
14-15
הון למאזן ב%
20
25
24
21
19
20
19
תשואת דיויד׳ ב%
2.5-3
2
1.8
1.6
1.9
הון עצמי
20
25
30
26
21
22
20
סה”כ נכסים
96
שווי שוק
35
34
28
37
27
מניות אוצר
36
34
31
30
28
26
 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין:

יו”ר ומנכ”ל: בריאן מויניהן (Brian Moynihan)

 

נתונים מהרבעון Q3: 

המכירות הסתכמו ב-19 מיליארדי $, הרווח ב-7 מיליארד $ והרווח למנייה ב-0.8 $. דהיינו גידול של 45% במכירות, קיטון של 8% ברווח וקיטון של 5% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 


 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4