fbpx

מודעה פלוס 500

מניה על הכוונת מניות אמריקאיות

Chevron Corporation – cvx

Chevron-Corporation-cvx
חברת אנרגיה רב לאומית, הפעילה ביותר מ180 מדינות. החברה פעילה בכל תחומי האנרגיה הכוללים: נפט, גז טבעי, אנרגיה גיאותרמית. החברה עוסקת בקידוח, הוצאה, זיקוק, שיווק ומכירה של מוצרים אלו. כמו כן החברה עוסקת בניהול מזומנים,ביטוח ונדל"ן.

תיאור החברה: 

נוסדה ב-1879. חברת אנרגיה רב לאומית, הפעילה ביותר מ180 מדינות. החברה פעילה בכל תחומי האנרגיה הכוללים: נפט, גז טבעי, אנרגיה גיאותרמית. החברה עוסקת בקידוח, הוצאה, זיקוק, שיווק ומכירה של מוצרים אלו. כמו כן החברה עוסקת בניהול מזומנים,ביטוח ונדל”ן.

 נתונים ואינדיקטורים חשובים :

במילארדי $ (מעוגל). רווח למניה ב-$.

(ג”ש)  Q1-Q3 2019201820172016
מכירות140159128103
רווח נקי131590.5-
רווח למניה6.77.34.90.3-
מכפיל (P/E)16-17 
הון למאזן ב%62615957
תשואת דיוידנד ב%3.84.33.93.7
הון עצמי157156149147
שווי שוק238230237222
מניות אוצר4443א.נ.א.נ.

מכפיל עתידי : 14-16

גרף המניה: 5 שנים

cvx stock (2)

 גרף המניה    ממוצע 200 ימים     ממוצע 30 ימים

בעלי עניין: 

Slide1

המחזיקים העיקריים הם: ונגארד, בלאקרוק וסטייט סטריט קורפ.

יו”ר  ומנכ”ל : מייק וורת’ (mike wirth)

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-9/19: 

המכירות הסתכמו ב-34.8 מיליארדי $, הרווח ב-2.5 מיליארדי $ והרווח למניה ב-1.37 $. דהיינו קיטון של 17% במכירות, קיטון של 36% ברווח וגידול של 35% ברווח למניה לעומת התקופה המקבילה אשתקד. החברה תשלים השנה רכישה של מניותיה בסך 5 מיליארדי $.

החברה לא מציגה נתונים לגבי המכירות והרווח לשנה כולה.

המלצות אנליסטים:

מחיר יעד (ממוצע) $130

המלצת העורך:

קניה_המלצה

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4

מיטב לימוד עצמי

הספרים נכתבו ונערכו ע"י שלמה סימנובסקי, מהמייסדים והבעלים של בית ההשקעות מיטב.
רבים מהספרים הפכו לרבי-מכר.

לשלמה סימנובסקי, 25 שנות ניסיון בכתיבה למתחילים שבמהלכה הוא פיתח יכולת הסבר ייחודית.
הספרים כתובים בשפה פשוטה ומובנת בליווי שפע דוגמאות,איורים והמחשות.

לאחרונה הספרים למתחילים תורגמו ל-5 שפות ונמכרים באמצעות כל המפיצים המקוונים המובילים בעולם

Amazon, Amazon Kindle, Apple iBooks, Barnes & nobles ועוד.

שלמה סימנובסקי גם כתב וערך את סידרת ספרי השנה של הבורסה. 15 ספרים.
וכן את סידרת קפטן קו"ק - המדריך האישי לקרנות נאמנות וקופות גמל. 3 ספרים.

מטרת האתר היא לאפשר לכל אחד לרכוש השכלה פיננסית בהתאם לצרכיו ושאיפותיו.

הוספת תגובה

הקלק להתחלת כתיבת תגובה