מניה על הכוונת מניות אמריקאיות

HD – The Home Depot, Inc

תיאור החברה

נוסדה ב-1978. מפעילה רשת חנויות למכירת מוצרים המיועדים לשיפוץ ושיפור הבית. החברה גם מעניקה הכשרה לרוכשים, במידת הצורך.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במילארדי $ (מעוגל). רווח למניה ב-$. (שנת המאזן מתחילה בפברואר)

2021 2020 2019 2018 2017 2016
מכירות 151 132 110 101 95 89
רווח נקי 16 13 11 9 8 7
רווח למניה 15 12 10 7.3 6.5 5.5
מכפיל (P/E)ץ¹ 21 21
הון למאזן ב% 3 4 (2-) (4-) 10 15
תשואת דיוידנד ב% 2.3 2 2 2
הון עצמי (2) 3 (3-) 1.5 4.3 6.3
שווי שוק 240 194 221 163
סה״כ נכסים 72 70 51
מניות אוצר 73 66 65 58 א.נ. א.נ.

מכפיל (P/E)ץ¹ עתידי : 21

* הקיטון בהון העצמי נובע מרכישה חוזרת של מניותיה. החברה לא רואה בכך סיכון. לאור איתנות תזרים המזומנים שלה.

גרף מניה 5 שנים גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין

Slide1

המחזיקים העיקריים הם: ונגארד, בלאקרוק, קפיטל וורלד אינבסטרס, וסטייט סטריט קורפ.

יו”ר ומנכ”ל: קרייג מינר (CRAIG MENEAR)

נתונים מ- Q2: 

המכירות הסתכמו ב-41 מיליארדי $, הרווח ב-5 מיליארדי $ והרווח למניה ב-4.5 $. דהיינו גידול של 8% במכירות, גידול של 10% ברווח וגידול של 12% ברווח למנייה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצות אנליסטים:

מחיר יעד (ממוצע) $245

המלצת העורך: 

תשואת_יתר-1

להערכתנו, תימשך הצמיחה בשנים הבאות.

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4