מניה על הכוונת מניות אמריקאיות

KR – The Kroger Co

תיאור החברה

נוסדה ב-1883. רשת קמעונאות מהגדולות בארצות הברית.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במילארדי $ (מעוגל). רווח למניה ב-$. (שנת המאזן מתחילה במרץ)

2022 Q1-Q3 2021 2020 2019 2018 2017 2016
מכירות 105 73 132 122 123 115 110
רווח נקי 1.0 0.6 2.5 1.7 1.9 2.0 2.0
רווח למניה 1.4 0.8 3.3 2.0 2.1 2.1 2.1
מכפיל (P/E)ץ¹ 9-11
הון למאזן ב% 18 19 21 20 20 18 20
תשואת דיוידנד ב% 2.2 1.8 1.8 1.2
הון עצמי 9 9 10 9 8 7 7
שווי שוק 18 22 24 32
סה״כ נכסים 50 48 48 45
מניות אוצר 19 19 18 17 17 א.נ. א.נ.

מכפיל (P/E)ץ¹ עתידי : 9-10

גרף מניה 5 שנים


 גרף המניה    ממוצע 200 ימים     ממוצע 30 ימים

בעלי עניין

Slide1

המחזיקים העיקריים הם: ונגארד, בלאקרוק וסטייט סטריט קורפ.

יו”ר ומנכ”ל: רודני מקמולן (W. Rodney McMullen)

נתונים מ- Q3

המכירות הסתכמו ב-32 מיליארדי $, הרווח ב-0.5 מיליארדי $ והרווח למניה ב-0.6 $. דהיינו גידול של 7% במכירות, קיטון של 24% ברווח וקיטון של 20% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצות אנליסטים:

מחיר יעד (ממוצע) $30

המלצת העורך :

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4