fbpx

מודעה פלוס 500

מניה על הכוונת מניות אמריקאיות

NKE – NIKE, Inc

NIKE_LOGO

תיאור החברה

הוקמה ב-1964. יצרנית של נעליים ובגדי ספורט מהגדולות בעולם.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במילארדי $ (מעוגל). רווח למניה ב-$. (שנת המאזן מתחילה ביוני)

(ג”ש) Q2 2019
במצטבר
2019201820172016
הכנסות4239363432
רווח נקי4.4424.23.8
רווח למניה2.42.51.22.62.2
מכפיל (P/E)ץ¹32
הון למאזן ב%3838435357
תשואת דיוידנד ב%1111.21.1
הון עצמי99101212
שווי שוק12111610385

מכפיל (P/E)ץ¹ עתידי : 28

גרף מניה 5 שנים

NKE – graph (2)

 גרף המניה  ממוצע 30 ימים  ממוצע 200 ימים

בעלי עניין

Slide1

המחזיקים העיקריים הם: ונגארד, בלאקרוק וסטייט סטריט קורפ.

יו”ר ומנכ”ל: מארק פארקר (MARK PARKER)

נתונים מהרבעון שהסתיים ב- 11/19 (רבעון שני): 

המכירות הסתכמו ב-10.3 מיליארדי $, הרווח ב-1.1 מיליארד $ והרווח למניה ב-0.70 $. דהיינו גידול של 10% במכירות, קיטון של 32% ברווח וקיטון של 34% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. החברה צופה שבמהלך 2019 מכירותיה יהיו 39 מיליארדי $ והרווח למניה 2.5 $

המלצות אנליסטים:

מחיר יעד (ממוצע) $110

המלצת העורך :

תשואת_יתר-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4