fbpx

מודעה פלוס 500

מניה על הכוונת מניות אמריקאיות

PFE – Pfizer Inc

pfizer_logo

תיאור החברה

נוסדה ב-1849. חברת תרופות מהגדולות בעולם.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במילארדי $ (מעוגל). רווח למניה ב-$.

(ג”ש)  Q1-Q3 2019201820172016
מכירות52545353
רווח נקי15*11217
רווח למניה2.9*1.93.61.2
מכפיל (P/E)ץ¹12
הון למאזן ב%38404235
תשואת דיוידנד ב%3.33.43.73.6
הון עצמי65647260
שווי שוק240252216197
מניות אוצר110102

מכפיל (P/E)ץ¹ עתידי : 13

*הרווח והרווח למניה הם בנטרול סעיפים חד פעמיים.

גרף מניה 5 שנים

PFE — graph (2)

 גרף המניה    ממוצע 200 ימים     ממוצע 30 ימים

בעלי עניין

Slide1

המחזיקים העיקריים הם: ונגארד, בלאקרוק וסטייט סטריט קורפ.

יו”ר: איין ריד  (IAN C. READ)

מנכ”ל: אלברט בורלה (Albert Bourla)

albert_bourla2019_300x170.jpg

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-9/19: 

המכירות הסתכמו ב-12.7 מיליארדי $, הרווח ב-4.8 מיליארדי $ (מתוקן) והרווח למניה ב-0.78 $ (מתוקן). דהיינו קיטון של 5% במכירות, קיטון של 18% ברווח וקיטון של 12% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. החברה צופה שבמהלך 2019 מכירותיה יהיו בגבולות 52-54 מיליארדי $ והרווח למניה של 2.83-2.93 $.
הרווח בנטרול סעיפים חד פעמיים.

המלצות אנליסטים:

מחיר יעד (ממוצע) $42

המלצת העורך :

תשואת_יתר-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4