מודעה פלוס 500

מניה על הכוונת מניות אמריקאיות

PFE – Pfizer Inc

pfizer_logo

תיאור החברה

נוסדה ב-1849. חברת תרופות מהגדולות בעולם.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במילארדי $ (מעוגל). רווח למניה ב-$.

(ג”ש)  Q1-Q3 2019 2018 2017 2016
מכירות 52 54 53 53
רווח נקי 15* 11 21 7
רווח למניה 2.9* 1.9 3.6 1.2
מכפיל (P/E)ץ¹ 12
הון למאזן ב% 38 40 42 35
תשואת דיוידנד ב% 3.3 3.4 3.7 3.6
הון עצמי 65 64 72 60
שווי שוק 240 252 216 197
מניות אוצר 110 102

מכפיל (P/E)ץ¹ עתידי : 13

*הרווח והרווח למניה הם בנטרול סעיפים חד פעמיים.

גרף מניה 5 שנים

PFE — graph (2)

 גרף המניה    ממוצע 200 ימים     ממוצע 30 ימים

בעלי עניין

Slide1

המחזיקים העיקריים הם: ונגארד, בלאקרוק וסטייט סטריט קורפ.

יו”ר: איין ריד  (IAN C. READ)

מנכ”ל: אלברט בורלה (Albert Bourla)

albert_bourla2019_300x170.jpg

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-9/19: 

המכירות הסתכמו ב-12.7 מיליארדי $, הרווח ב-4.8 מיליארדי $ (מתוקן) והרווח למניה ב-0.78 $ (מתוקן). דהיינו קיטון של 5% במכירות, קיטון של 18% ברווח וקיטון של 12% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. החברה צופה שבמהלך 2019 מכירותיה יהיו בגבולות 52-54 מיליארדי $ והרווח למניה של 2.83-2.93 $.
הרווח בנטרול סעיפים חד פעמיים.

המלצות אנליסטים:

מחיר יעד (ממוצע) $42

המלצת העורך :

תשואת_יתר-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4