מניה על הכוונת מניות אמריקאיות

TRV – The Travelers Companies, Inc

חברת ביטוח שהוקמה ב1853. החברה מספקת ביטוח לנכסים מסחריים ופרטיים, וביטוח לפגיעה מתאונות בעסקים ולארגונים ממשלתיים.

תיאור החברה

הוקמה ב1853.חברת ביטוח מהגדולות בעולם.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במילארדי $ (מעוגל). רווח למניה ב-$.

2021 2020 2019 2018 2017 2016
הכנסות 35 32 32 30 29 28
רווח נקי 4.0 2.7 2.6 2.5 2.0 3.0
רווח למניה 14.5 11 10 9.4 7.4 10.4
מכפיל (P/E)ץ¹ 15-17
הון למאזן ב% 24 25 23 22 23 23
תשואת דיוידנד ב% 2.2 2.2 2.2 2.2
סה״כ נכסים 120 116 110
הון עצמי 29 29 26 23 24 23
שווי שוק 40 32 37 35
מניות אוצר 37 36 35 34 א.נ. א.נ.

מכפיל (P/E)ץ¹ עתידי :  14

גרף מניה 5 שנים


 גרף המניה    ממוצע 200 ימים     ממוצע 30 ימים

בעלי עניין

Slide1

המחזיקים העיקריים הם: ונגארד, בלאקרוק וסטייט סטריט קורפ.

יו”ר ומנכ”ל: אלן שווייצר (Alan D. Schnitzer)

נתונים מ- Q3

ההכנסות הסתכמו ב-9 מיליארדי $, הרווח ב-0.6 מיליארדי $ והרווח למניה ב-2.6 $. דהיינו גידול של 6% במכירות, קיטון של 20% ברווח וקיטון של 19% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצות אנליסטים:

מחיר יעד (ממוצע) $150

המלצת העורך :
תשואת_יתר-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4