fbpx

מודעה פלוס 500

מניה על הכוונת מניות אמריקאיות

V -Visa Inc

logo_stocks-visa

תיאור החברה

נוסדה ב-1970. חברת כרטיסי אשראי מהגדולות בעולם.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במילארדי $ (מעוגל). רווח למניה ב-$. (שנת המאזן מתחילה באוקטובר)

2019201820172016
הכנסות23211815
רווח נקי1210.36.76.0
רווח למניה5.44.42.82.5
מכפיל (P/E)ץ¹36-37
הון למאזן ב%47494851
תשואת דיוידנד ב%0.60.60.60.7
הון עצמי35343333
שווי שוק390290258181

מכפיל (P/E)ץ¹ עתידי :  33-34

גרף מניה 5 שנים

V- graph (2)

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין

Slide1

המחזיקים העיקריים הם: ונגארד, בלאקרוק ופ.מ.ר.

יו”ר ומנכ”ל: אלפרד קלי ג’וניור (Alfred F. Kelly, Jr)

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-9/19: 

ההכנסות  הסתכמו ב-6.1 מיליארדי $, הרווח ב-3 מיליארדי $ והרווח למניה ב-1.35 $. דהיינו גידול של 13% במכירות, גידול של 6% ברווח וגידול של 8.5% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. דירקטוריון החברה אישר רכישה חוזרת של מניות החברה בהיקף של8.3 מיליארד דולר.

המלצות אנליסטים:

מחיר יעד (ממוצע) $220

המלצת העורך :

קניה_המלצה

החברה צומחת וצפויה להמשיך לצמוח גם 2020.

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4