fbpx

מודעה פלוס 500

מניה על הכוונת מניות אמריקאיות

WBA – Walgreens Boots Alliance, Inc

walgreens_logo

תיאור החברה

נוסדה ב-1901. חברת בתי מרקחת בעלת 10,00 חנויות ברחבי העולם.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במילארדי $ (מעוגל). רווח למניה ב-$.

2019201820172016
מכירות138132118117
רווח נקי4.05.04.14.2
רווח למניה4.45.13.83.8
מכפיל (P/E)ץ¹9-10
הון למאזן ב%36394342
תשואת דיוידנד ב%3.02.31.91.8
הון עצמי24272830
שווי שוק48647289
מניות אוצר1915

מכפיל (P/E)ץ¹ עתידי : 9-11

גרף מניה 5 שנים

WBA – graph (2)

 גרף המניה    ממוצע 200 ימים     ממוצע 30 ימים

בעלי עניין

Slide1

המחזיקים העיקריים הם: ונגארד, בלאקרוק וסטייט סטריט קורפ.

יו”ר: ג’יימס סקינר (James A. Skinner)

James A. Skinner

מנכ”ל: סטפנו פסינה (Stefano Pessina)

Stefano Pessina

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-6/19: 

המכירות הסתכמו ב-34.6 מיליארדי $, הרווח ב-1.7 מיליארדי $ והרווח למניה ב-1.47 $. דהיינו גידול של 0.7% במכירות, קיטון  של 11.7% ברווח וקיטון של 4% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. החברה לא מציגה נתונים לגבי הרווח לשנה כולה.

המלצות אנליסטים:

מחיר יעד (ממוצע) $65

המלצת העורך :

תשואת_שוק-1

קרן פרטית מתעניינת ברכישת החברה לפי מחיר מניה של $70.

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4