מניה על הכוונת מניות אמריקאיות

XOM – Exxon Mobil Corporation

חברת אנרגיה רב לאומית אשר הוקמה ב1870. החברה עוסקת בהוצאה, זיקוק, הובלה, ייצור וסחר של נפט וגז טבעי.

תיאור החברה

הוקמה ב1870.פועלת בכל תחומי ההפקה והייצור של מוצרי נפט וגז טבעי.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במילארדי $ (מעוגל). רווח למניה ב-$.

(ג”ש)  Q1-Q3 2019 2018 2017 2016
מכירות 257 279 237 201
רווח נקי 12 21 20 8
רווח למניה 2.7 4.9 4.6 1.9
מכפיל (P/E)ץ¹ 17-18
הון למאזן ב% 55 57 56 53
תשואת דיוידנד ב% 4.3 4.0 4.0 3.5
הון עצמי 198 199 195 174
שווי שוק 324 289 354 374
מניות אוצר 225 225 225 א.נ.

מכפיל (P/E)ץ¹ עתידי : 19-20

גרף מניה 5 שנים גרף המניה    ממוצע 200 ימים     ממוצע 30 ימים

בעלי עניין

Slide1

המחזיקים העיקריים הם: ונגארד, בלאקרוק וסטייט סטריט קורפ.

יו”ר ומנכ”ל: דרן וודס (Darren W. Woods)

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-9/19: 

המכירות הסתכמו ב-63 מיליארדי $, הרווח ב-3.2 מיליארדי $ והרווח למנייה ב-0.74 $. דהיינו קיטון של 14.5% במכירות, קיטון של 49% ברווח וקיטון של 49% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. החברה לא מציגה נתונים לגבי המכירות והרווח לשנה כולה.

המלצות אנליסטים:

מחיר יעד (ממוצע) $80

המלצת העורך :
תשואת_יתר-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4