אישור ניכוי מס במקור

[signinlocker id=”16898″]
ניכוי מס במקור הוא סכום כסף המחושב לפי אחוז מסוים שקובע מס הכנסה עבור כל בית עסק או חברה, סכום כסף שאותו חייב המשלם לנכות מהתשלום שהוא מעביר למוטב ולהעביר אותו לרשויות מס ההכנסה. למעשה, חובת המס חלה על המוטב הזכאי לתשלום, אך את העברת המס לרשות מס ההכנסה מבצע המשלם. במילים אחרות, במקום שמקבל התשלום יעביר את המס על ההכנסה שלו למס הכנסה, הלקוח שלו, או כל מי שמקבל את התשלום, עושה את זה.

ניכוי מס במקור נועד להקטין את תופעת אי הדיווח למס הכנסה על הכנסות וקבלת תשלום וכתוצאה מכך לפגוע בהכנסות של המדינה.

סעיפים 162- 173 לפקודת מס הכנסה עוסקים בחובת הניכוי במקור ומכוחם הותקנו הוראות וצווים המפרטים את כללי הניכוי במגוון רחב של תשלומים כמו למשל, ניכוי מס במקור לשכירים באמצעות תלוש המשכורת, ניכוי מס במקור לרווחים על ניירות ערך, ניכוי מס במקור לספקים משכר מרצים, משכר סופרים ועוד.

ניכוי מס במקור – מי חייב לנכות מס במקור, מי פטור מתשלום מס במקור ועוד

ניכוי מס במקור הוא מושג רלוונטי לכל בעלי העסקים המוציאים חשבוניות ללקוחות שלהם. בהתאם להגדרה, מס במקור הוא אחוז מסוים שאותו קובעת רשות מס ההכנסה עבור כל בעל עסק או חברה בע”מ. על בעל העסק לנכות את הסכום מסך החשבונית שהוא מעביר ללקוח ולהעביר אותו באופן ישיר למס ההכנסה.

תשלום המס שאותו אנו משלמים למס ההכנסה נקבע על ידי מדרגות מס. ככל שאנו מרוויחים יותר כסף, כך עלינו לשלם יותר מס ובהתאם לכך נקבע גם גובה הניכוי במקור.

חובת ניכוי חלה על עצמאיים, על חברות ועל גופים מסחריים. סעיף 164 מפרט מהן ההכנסות שבגינן יש לנכות מס במקור, מה יהיה אופן הניכוי, מה יהיה גובה הניכוי, מי יכול לקבל הטבות ומי זכאי לפטור מחובת הניכוי. באופן עקרוני אפשר לומר כי בעלי עסקים קטנים אשר אינם מחויבים לנהל הנהלת ספרים בשיטת הנהלת חשבונות כפולה, לא חייבים תמיד לנכות מס במקור ואילו חברות גדולות המנהלות הנהלת חשבונות בשיטה כפולה, חייבות לנכות מס במקור.

חובת הניכוי מוטלת על מוסדות כספיים, בתי חולים, קופות חולים, מוסדות להשכלה כפולה, חברות ממשלתיות, רשויות מקומיות, הביטוח הלאומי, קרן קיימת לישראל וגופי מדינה נוספים, חברות בע”מ ועוד. רשימת המקרים שבהם יש לנכות מס במקור מפורטת בפקודות ובצווים השונים של מס ההכנסה וגובה הניכוי תלוי בסוג התשלום ובמהות שלו.

פקודות מס הכנסה מפרטות את סוגי ההכנסות החייבות בניכוי מס במקור כמו דמי שכירות, שכר סופרים ואומנים, שכר דירקטורים, שכר עבור שירותי משרד, שכר מרצים, עמלות ביטוח, שכר בוחנים, שכר ספורטאים ועוד. נוסף על אלו חובה לנכות מס במקור מהכנסות של עבודה, ממענק פרישה, מרווחים מהימורים, הגרלות או פרסים, מהכנסות ממכירה הונית, ממענקים לבעלי שליטה בחברות ועוד. לעומתם יש גופים שמהם אין חובה לנכות מס במקור כמו גופים ממשלתיים, חברות ביטוח, בנקים, נציגות של ועד בית ועוד.

עוסק שאינו פועל בהתאם להוראות ואינו מנכה מס במקור חשוף לסנקציות כלכליות שיוטלו עליו על ידי פקיד המס.

במקרים שבהם למקבל התשלום יש אישור ניכוי מס במקור, אישור שמשמעותו היא שאין צורך לנכות לו מס במקור, משלם המס לא ינכה את המס במקור, אלא מקבל התשלום ישלם את תשלום המס במסגרת הדו”ח השנתי שהוא מגיש למס הכנסה.לכן על בעל העסק המשלם לעקוב ולברר על אילו עסקאות הוא חייב לבצע את הניכוי ולברר עם לקוחותיו האם יש להם פטור מניכוי מס במקור..

באתר האינטרנט של מס הכנסה אפשר לראות האם קיים אישור.

https://www.shaam.gov.il/gmishurim

במקרים רבים אישור כזה מגיע לנישום באופן אוטומטי במידה והוא מגיש את הדוחות שלו במועד ואין לו חובות במס הכנסה.

בעל עסק המעוניין לקבל אישור של  ניכוי מס במקור או להקטין את גובה המס יגיש לרשויות המס בקשה על גבי טופס מיוחד שאותו אפשר להוריד באתר של רשות המיסים:

אתר רשות המיסים

את הטופס צריך למלא ושלוח אל פקיד השומה.

 
[/signinlocker]