תיאור החברה

אדובי בע"מ פועלת כחברת תוכנה מגוונת ברחבי העולם..

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במילארדי $ (מעוגל). רווח למניה ב-$. שנת המאזן מתחילה ביוני.

2022 Q1 – Q3 2021 2020 2019
מכירות 13 16 13 11
רווח נקי 4 5 5 3
רווח למניה 7.5 10 10.8 6
מכפיל (P/E)ץ¹ 30 – 35
הון למאזן ב% 54 55 54 47
תשואת דיוידנד ב%
הון עצמי 14 15 13 10
סה"כ נכסים 26 27 24 21
שווי שוק 151
מניות אוצר 22 17 13 11

גרף מניה 5 שנים


 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין:

https://msl.org.il/wp-content/uploads/2022/11/adobe-ceo.png

יו"ר ומנכ"ל: שנטנו נראיין (Shantanu Narayen)

 

נתונים מהרבעון Q3: 

המכירות הסתכמו ב-4 מיליארדי $, הרווח ב-1 מיליארד $ והרווח למנייה ב2.41 $. דהיינו גידול של 13% במכירות, קיטון של 6% ברווח וקיטון של 4% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.