הבורסה למתחילים

תעודות סל

תעודות סל

החל משנת 2000 החלו להיסחר בבורסה בתל אביב "תעודות סל". תעודות הסל הינן ניירות ערך ש"מחקות" מדד כלשהוא, שערי מטבעות חוץ או כל נכס בסיס אחר...

הבורסה למתחילים פרק 2- מניות

הנפקת מניות

כאשר מייסדים חברה חדשה מנפיקים (מוציאים) מניות שהן כאמור שטרי בעלות. את המניות מחלקים למייסדי החברה על-פי היחס שעליו מחליטים המייסדים עצמם. לדוגמא, שלושה...

הבורסה למתחילים פרק 2- מניות

מניות הטבה

זוהי צורה של חלוקת מתנות כביכול לבעלי המניות. למעשה השם "מניות הטבה" מטעה, משום שהמשקיע לא מקבל שום הטבה של ממש. אופן חלוקת מניות הטבה לדוגמא, הנהלת...

rich_or_poor_quiz_pop