פרק 2- מניות

הבורסה למתחילים פרק 2- מניות

הנפקת מניות

כאשר מייסדים חברה חדשה מנפיקים (מוציאים) מניות שהן כאמור שטרי בעלות. את המניות מחלקים למייסדי החברה על-פי היחס שעליו מחליטים המייסדים עצמם. לדוגמא, שלושה...

הבורסה למתחילים פרק 2- מניות

מניות הטבה

זוהי צורה של חלוקת מתנות כביכול לבעלי המניות. למעשה השם "מניות הטבה" מטעה, משום שהמשקיע לא מקבל שום הטבה של ממש. אופן חלוקת מניות הטבה לדוגמא, הנהלת...

הבורסה למתחילים פרק 2- מניות

שם המניה

לכל מניה יש שם. השם ארוך דיו לתאר את כל המאפיינים שלה.לבנק הפועלים הנסחר בבורסה ישנן מניות סחירות. שם המניה: "בנק הפועלים" מניה רגילה בת 1 ₪ ע.נ...