כלכלה א'

הקדמה כלכלה א'

רצף קו העקומה

ישנם מקרים כדוגמת תרשים 5 שמציג את התפוקה היומית של כל אחד מחמשת הנגרים העובדים בנגריה, בסדר יורד (מהנגר היעיל ביותר לגרוע ביותר). תפוקת הנגר נמדדת במספר...

הקדמה כלכלה א'

שם העקומה

לכל תרשים עקומה יש שם המאפיין ומסביר את סיפור העקומה. בדוגמא שלנו, בתרשים 1, השם הוא: עקומת הביקוש למכנסיים במדינה א'. סימני הקווים הכלואים בעקומה לכל קו עקומה...

הקדמה כלכלה א'

מהי עקומה, ומאין שמה

הכלכלה היא למעשה אוסף של נושאים העוסקים בתחומים מאוד פשוטים ומובנים מחיי היומיום שלנו.  למעשה הכלכלה עוסקת בדפוסי התנהגות ידועים ומובנים לכל ילד. ...

כלכלה א' פרק 6 – משקי בית

עקומת תצרוכת

את התחלקות ההכנסה הפנויה לצריכה וחיסכון אפשר להציג בעקומה הנקראת עקומת תצרוכת. תרשים 6.5 מציג עקומת תצרוכת לדוגמא. מבנה העקומה ציר ה- Xים: ההכנסה הפנויה ציר ה...

כלכלה א' פרק 5 – ביקוש והיצע

עקומת ההיצע

כללי המילה היצע נגזרת מהמילה להציע והכוונה היא לאספקת מוצרים לשווקים. עקומת ההיצע, כדוגמת זו המוצגת בתרשים 5.1 מציגה תמונת מצב לגבי הכמויות (ביחידות) שהיצרנים...