פרק 3 – יתרון יחסי

כלכלה א' פרק 3 – יתרון יחסי

יתרון יחסי

פרק זה בא להמחיש לנו את העובדה הפשוטה הבאה:אם כל אחד מאיתנו יעסוק רק במה שהוא מתמחה, לכולנו יהיה יותר. הגדרה למדינה יש יתרון יחסי בייצור מוצר כלשהו על פני...